Kurssin keskeytyminen

Opintoryhmän alkamisen edellytys on, että ryhmään on ilmoittautunut riittävä määrä opiskelijoita. Jos opiskelijoiden vähimmäismäärä alittuu toistuvasti, kurssi keskeytetään. Minimiopiskelijamäärät on määritelty kurssikohtaisesti, mutta pääsääntöisesti minimirajoina noudatetaan seuraavia opiskelijamääriä:

  • Kurssin alkaessa: taajama 10 ja haja-asutusalue 7 opiskelijaa
  • Jatkoryhmät: 7 opiskelijaa.
  • Lukukauden aikana: 7 opiskelijaa

Peruutusehdot

Kursseille ilmoittautuminen on sitova ja samalla sitoudut suorittamaan kurssimaksun. Kurssipaikan peruminen on tehtävä ensimmäisen kokoontumiskerran jälkeen kolmen päivän sisällä opiston toimistoon kirjallisesti tai sähköpostitse. Opettajat eivät ota vastaan kurssipaikkojen peruutuksia. Kursseilla, joilla on ennakkoilmoittautuminen, peruutukset on tehtävä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä.

Mikäli perut opiskelupaikan perumisohjeiden mukaisesti kurssimaksu palautetaan vähennettynä 5 €:n toimistomaksulla. Peruuttamattomasta opiskelupaikasta opistolla on oikeus laskuttaa. Kurssimaksu palautetaan kokonaan vain jos kurssi ei toteudu.

Jos ryhmän opiskelu päättyy kesken lukukauden, opiskelijoiden vähyyden vuoksi, kurssimaksua ei palauteta, mutta opiskelijat pyritään mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan toisaalla kokoontuviin vastaaviin opintoryhmiin.

Opistosta riippumattomista syistä johtuvista sali- tai muiden tilavuorojen peruuntumisesta tai opettajan poissaolon takia opetuskerran peruuntumisesta ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan opiskelijoille sekä pyritään järjestämään korvaava opetuskerta.

Kouvolan kansalaisopisto, Salpausselänkatu 38, 45100 KOUVOLA