PERUSOPETUKSEN TVT-STRATEGIA
Tieto- ja viestintätekniikka on luonteva osa opetusta ja oppimista. Vuonna 2020 peruskoulun käynyt oppilas käyttää monipuolisesti, vastuullisesti ja aktiivisesti tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia ja selviytyy arjen tietoyhteiskunnan haasteista.
Tieto- ja viestintätekniikka on osa lapsen ja nuoren toimintaympäristöä. Kouvolan peruskouluissa käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa pedagogisesti mielekkäällä tavalla ja taataan laadukas oppiminen oppilaan oppimisedellytykset huomioiden.