PERUSOPETUKSEN TVT-STRATEGIA
TVT-suunnittelua tehdään kaupungin ja koulun tasolla huomioiden seuraavat osa-alueet:

- opetus
- henkilöstö
- tekniikka
- toimintakulttuuri ja -ympäristö
 
Jokaisella opettajalla tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnittelu ja mediataidot on osa oman opetuksen suunnittelua ja toteutusta.
Kouvolan kaupungin tieto- ja viestintätekniikan perusopetuksen opetuskäytön strategia 2020 on osa kuntatason opetussuunnitelmaa ja sivistystoimen tieto- ja viestintästrategiaa.
Strategian päivittämisestä ja kehittämisestä vastaa perusopetuksen TVT-strategiatyöryhmä, joka kokoontuu vuosittain strategian arviointia ja päivittämistä varten. Työryhmään kuuluu hallinnon ja perusopetuksen edustajia.
Koulukohtaiset TVT-linjaukset kuvataan lukuvuosisuunnitelmassa. Varsinaista koulukohtaista TVT-strategiaa ei tehdä.
Rehtorin apuna voi toimia pedagogiseksi TVT-tukihenkilöksi nimetty opettaja.