PERUSOPETUKSEN TVT-STRATEGIA
Perusopetuksen tehtävänä on antaa laaja yleissivistys, valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoa tarkastella asioita eri näkökulmista.
 
Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön -strategia (TVT-strategia) ja siihen perustuvat koulukohtaiset suunnitelmat kytkeytyvät muihin Kouvolan kaupungin strategioihin ja suunnitelmiin.
 
-       Kaupunkistrategia
-       Perusopetuksen strategia
-       Perusopetuksen palvelusopimus
-       Kaupungin tietostrategia
-       Hyvinvointipalvelujen/sivistystoimen tietostrategia
-       Esiopetuksen opetussuunnitelma
-       Perusopetuksen opetussuunnitelma
-       Henkilöstösuunnitelma