PERUSOPETUKSEN TVT-STRATEGIA
Valtakunnallisella tasolla tietoyhteiskuntakehitystä ohjataan kansallisella tietoyhteiskuntastrategialla. Tietoyhteiskuntastrategian päätavoitteena on taata kansalaisille hyvä elämä tietoyhteiskunnassa. Opetussuunnitelmat sekä Opetushallituksen linjaukset ohjaavat koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämistä ja siihen liittyvien strategioiden ja suunnitelmien laatimista.
Kunnan opetusalan tietostrategia tukee oppilaitosten toimintaa. Siinä kiinnitetään huomiota ennen kaikkea opettajien koulutukseen, oppilaitosten tekniseen ja pedagogiseen tukeen tieto? ja viestintätekniikan käytössä sekä ajanmukaisten tietoliikenneyhteyksien ja laitevarustusten ylläpitoon. Tietostrategiassa on humioita Opetushallituksen sosiaalisen median opetuskäytön suositukset 2/2012
Kouvolan kaupunki turvaa resurssit perusopetuksessa niin, että kaikilla päättötodistuksen saaneilla oppilailla on riittävät jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla tarvittavat tieto- ja viestintätekniikan taidot. Tietoverkkojen sujuva ja monimuotoinen hyödyntäminen jo perusopinnoissa antaa oppilaalle valmiuksia kohdata muuttuvan maailman haasteet ja valmistaa häntä omaksumaan elinikäisen oppimisen mallin.