LUKIOKOULUTUKSEN TVT-STRATEGIA

TEKNINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Kouvolan kaupungin oppilaitosverkossa on noin 3000 työasemaa ja käyttäjiä yli 10 000. Oppilaitosverkon käyttäjiä ovat oppilaitosten, kirjastojen ja kansalaisopistojen opiskelijat ja opettajat sekä kirjastojen käyttäjät. Työasemat ovat pääsääntöisesti Microsoftin Windows-työasemia oheisohjelmineen. Kouvolan kaupungin tietohallinnon vastuulla on järjestää tietotekniikkapalvelut, varmistaa palveluiden ja järjestelmien yhteen toimivuus, niiden laillisuus ja huolehtia tietoturvasta. Tietohallinto tekee laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Verkkoon, työasemiin ja palvelimiin liittyvistä teknisten palveluiden tuottamisesta vastaa KS Tieto. Sivistyspalveluiden opettajien, perusopetuksesta aina toiselle asteelle sekä vapaan sivistystyön henkilöstön pedagogisia palveluita tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Oppimisteknologiakeskus. He tarjoavat erilaisia koulutuspalveluita sekä Moodle-oppimisalustan pääkäyttäjäpalvelua.

Kirjaston Mediamaja tekee yhteistyötä toisen asteen opettajien ja opiskelijoiden kanssa tarjoten heille monipuolisia videoiden työstämiseen tekemiseen ja äänittämiseen liittyviä palveluita. Mediamajan henkilökunta mm. taltioi kansalaisopiston järjestämiä luentosarjoja kuntalaisten katsottavaksi.