LUKIOKOULUTUKSEN TVT-STRATEGIA

LUKIOKOULUTUKSEN TVT-OPETUSKÄYTÖN TAVOITTEET

Lukion TVT-opetuskäytön tavoitteet rakentuvat perusopetuksen TVT-strategiassa kuvattujen tavoit-teiden pohjalle. Jokainen lukion opiskelija saavuttaa opintojen päättyessä vähintään 1. osaamisportaan tason.

I. osaamisporras – perusvalmiudet ja tiedonhallinta

Keskeisiä taitoja:

 • dokumenttien asianmukainen laatiminen, tallentaminen ja tulostaminen (esim. teks-tinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysohjelmat)
 • Internetin hakukoneiden ja tietokantojen käyttö
 • sähköisen toimintaympäristön sekä sähköpostin käyttö
 • sähköisen esitysteknologian monipuolinen käyttö
 • tiedon kriittinen käyttö ja lähteiden tulkinta, lähteisiin viittaaminen
 • tietoturvan hyvien käytäntöjen hallinta


II osaamisporras – vuorovaikutus ja viestintä


Keskeisiä taitoja:

 • sähköisten vuorovaikutustyökalujen käyttö (esim. keskustelufoorumit, blogit, chatit, internetviesti- ja -puhelinohjelmat)
 • argumentointi sähköisessä ympäristössä
 • sähköisten oppimisympäristöjen käyttö
 • itsensä suojaaminen verkossa
 • mediamaailman hallinta


III osaamisporras – itseohjautuvuus
   
Keskeisiä taitoja:

 • tiedon itsenäinen analysointi, luokittelu ja hallinta
 • hakukoneiden ja www-selainten ominaisuuksien hyödyntäminen
 • keskeisten verkkomateriaalien ja lähteiden tuntemus
 • kysyminen, kyseenalaistaminen ja rajaaminen


Linkkejä
Perusopetuksen TVT-opetuskäytön tavoitteet