LUKIOKOULUTUKSEN TVT-STRATEGIA

STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT

Lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön -strategia (TVT-strategia) ja siihen perustuvat  suunnitelmat kytkeytyvät ensisijaisesti seuraaviin Kouvolan kaupungin strategioihin ja suunnitelmiin:

- Kaupunkistrategia
- Kaupungin tietostrategia
- Lukion opetussuunnitelma
- Toisen asteen palvelutuotantosopimus
- Hyvinvointipalvelujen/sivistystoimen tietostrategia
- Perusopetuksen TVT-strategia
- Henkilöstösuunnitelma