LUKIOKOULUTUKSEN TVT-STRATEGIA

LUKIOKOULUTUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020

” Kouvolan lukioissa käytetään ajantasaisia tieto- ja viestintätekniikan menetelmiä ja välineitä, joiden käyttämiseksi opettajat saavat laadukkaan ja motivoivan koulutuksen. Jokainen opettajan mieltää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnittelun osaksi omaa opetuksen suunnittelua ja toteuttaa sitä monella eri tavalla.”

Tietotekniikka ja media ovat kasvava osa nuorten toimintaympäristöä. Opiskelijoita kannustetaan käyttämään ja löytämään omat sähköiset tapansa työskennellä. Lukio kasvattaa keskustelevia, aktiivisia, uudistumiskykyisiä ja luovia oppijoita. TVT-osaamisen kehittyminen rakentuu perusopetuksen päättövaiheen osaamistason pohjalle.

Tietotekniikan ja sähköisten toimintaympäristöjen hyödyntämisen on arkipäiväinen osa opetusta, oppimista ja viestintää. Tietotekniikka mahdollistaa joustavat opetusjärjestelyt ja tekee opetuksesta monimuotoisempaa. Tieto- ja viestintätekniikan avulla luodaan edellytyksiä ja tuetaan seudullista, valtakunnallista ja kansainvälistä opetusyhteistyötä.

Tieto- ja viestintätekniikan osaava käyttö mahdollistaa myös nuorille ajankohtaisten asioiden seuraamiseen ja osallistumisen päätöksentekoon monella tasolla. Osallisuus yhteisten asioiden hoitoon ehkäisee syrjäytymistä ja tukee elinikäisen oppimisen tavoitteita. Sähköinen viestintä on osa lukioiden jokapäiväistä toimintaa, ja sähköisiä toimintaympäristöjä kehitetään aktiivisesti. Opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus ja tuki on asianmukaisesti mitoitettu ja järjestetty ja opettajia kannustetaan päivittämään osaamistaan. Kaikessa toiminnassa noudatetaan tieto- ja viestintä-tekniikan käytön eettisiä sääntöjä sekä hyviä tietosuoja- ja tietoturvakäytänteitä.

Lukioiden teknisen toimintaympäristön rakentamisessa käytetään lisääntyvässä määrin langatonta ja mobiilia tietotekniikkaa. Opiskelijoille tarjotaan tietotekniikan käyttömahdollisuuksia myös oppituntien ulkopuolella. Oppilaitoksen toimintaympäristö mahdollistaa opiskelijoiden ja opettajien käyttää päivän aikana myös omia tietoteknisiä työvälineitään. Kouvolan lukioissa on turvalliset, toimivat ja joustavat tietotekniset toimintaympäristöt.

Tavoitteena on monipuoliseen, kaikkialla läsnä olevaan sähköiseen toimintaympäristöön siirtyminen vaiheittain niin teknisesti kuin toiminnallisestikin niin, että kaikilla opettajilla kaikissa opetustiloissa on mahdollisuus hyödyntää opetuksessaan monipuolisesti sen antamia mahdollisuuksia.