LUKIOKOULUTUKSEN TVT-STRATEGIA

OHJELMISTOT JA TIETOTURVA

Kouvolan kaupungin oppilailla ja opiskelijoilla on käytössä laajat ohjelmistopalvelut.
Oppimisalustana käytetään Moodlea. Toimisto-ohjelmapaketiksi on valittu Microsoftin MsOffice. Tiedotukseen käytetään joko Starsoftin Wilma-käyttöliittymää tai Reppua. Lisäksi työasemissa on lukuisa määrä erilaisia erikoisohjelmia joilla tuetaan oppilaan oppimista ja kehittymistä, ammattiopintoihin liittyviä taitoja sekä vieraiden kielten oppimista.

Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, tietojärjestelmien, palveluiden ja tietoliikenteen asianmukaista suojaamista sekä normaali- että poikkeusoloissa hallinnollisilla, teknisillä ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä. Tietosuoja on osa tietoturvaa ja se tarkoittaa henkilön yksityisyyden suojaamista henkilötietolain mukaisten henkilötietojen käsittelyssä siten, että em. tiedot suojataan valtuudettomalta tai henkilöä vahingoittavalta käsittelyltä.

Tietoturvallisuuden sekä tietosuojan varmistamiseksi Kouvolan kaupungin tietohallinto on laatinut ja jatkuvasti ylläpitää tietoturvapolitiikkaa sekä siihen liittyvää erilaista ohjeistusta sekä toimenpiteitä. Henkilökunta suorittaa tietyin aikavälein tietoturvakoulutuksen sekä ohjeistus on luettavissa sisäisen tiedotuksen ohjelmistoista.Oppilaat ja opiskelijat allekirjoittavat tietoturvasitoumuksen, jossa kerrotaan työasemien käyttösäännöt.