LUKIOKOULUTUKSEN TVT-STRATEGIA

MUU YHTEISTYÖ

”Eri koulumuotojen yhteistyössä toteutettu opetus täydentää oppilaitosten omaa tarjontaa ja tuo eri yksiköiden erityisosaamisen useiden oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden ulottuville.”

Yhteistyön keskeiset tavoitteet ovat:

  • Monipuolinen ja kattava verkkokurssitarjonta 2. asteen opiskelijoille Kouvolassa
  • Opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen
  • Opettajien TVT:n opetuskäytön valmiuksien kehittäminen
  • Tehokas tiedonvälitys
  • Yhteisten hallinnollisten käytäntöjen kehittäminen ja verkko-opetuksen pelisäännöistä sopiminen

Yhteistyön tavoitteena on koulutuksen laadun, saavutettavuuden ja tasa-arvon takaaminen. Verkko-opetusta on viime vuosina kehitetty pääsääntöisesti seudullisen verkkokurssitarjotin-, koulutus- ja ainetiimiyhteistyön puitteissa. Yhteistyöverkostossa ovat mukana Kouvolan kaupungin lukiot ja am-matilliset oppilaitokset, kansalaisopisto sekä Kymenlaakson ammattikorkeakoulu.

Kymiedu huolehtii Moodle-oppimisalustan kehittämisestä, siihen liittyvästä opettajien koulutuksesta sekä TVT-tukihenkilöverkoston koordinoinnista. Teknistä alustaa ylläpitää KS-Tieto.

Verkostossa kehitetään pedagogisia menetelmiä ja pyritään madaltamaan niiden käyttöönoton kynnystä.  Tavoitteena on hyvin toimiva yhteistyöverkosto, rehtoreiden ja opettajien laaja ja avoin yhteistoiminta sekä verkko-opetuksen käytäntöjen juurtuminen opetukseen.