AMMATTIOPISTON TVT-STRATEGIA

TVT-TUKIPALVELUT
Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän opetushenkilöstön tukena on alan ammattilaisia sekä oppilaitoskohtaisia osaajia. Koulutuksen järjestäjä takaa tukipalveluiden toimivuuden.Sivistyksen tietohallintokoordinaattori toimii johdon tukena tietohallinnon kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

TEKNINEN TUKI

 • Tietoliikennepalveluista sekä hallintoverkon palveluista sekä oppilaitoksen opetusverkon laitteista ja niihin liittyvästä käyttäjätuesta vastaa Kaakkois-Suomen Tieto, jolla on HelpDesk -tukipalvelu.
 • Moodlen ja Smart Board -käyttäjätukea antaa Kymiedu.
 • Ammattiopistolla on omat ATK-yhdyshenkilöt, joiden tehtävänä on mm. avustaa vika- ja virhetilanteissa, toimia yhdyshenkilöinä Kaakkois-Suomen Tiedon ja KSAOn rajapinnassa sekä avustaa laiteohjaimien ja laitteiden asennuksissa.


PEDAGOGINEN TUKI JA KEHITTÄMINEN
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pedagogista tukea ammattiopistolle järjestää KyAMK /Kymiedu kaupungin sivistystoimen sopimana.Kymiedu vastaa Moodle -oppimisalustan ylläpidosta ja kehittämisestä sekä kokonaisuuteen liittyvästä opettajien koulutusten järjestämisestä sekä oppilaitoksen TVT -tukihenkilöverkoston tiedottamisesta.Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy Smart Board –koulutukset.

Ammattiopisto hyödyntää yleisiä valtakunnallisia sekä laitteisto- ja järjestelmätoimittajien TVT –koulutuspalveluita henkilöstönsä tietotaidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä tarpeen mukaan yksin tai vaihtoehtoisesti muiden koulutusalatoimijoiden kanssa.

Oppilaitoksessa on TVT – tukihenkilöverkosto, jonka avulla on organisoitu henkilöstön riittävä vertaistuki tieto- ja viestintäteknisissä asioissa.


TVT – tukihenkilöiden tehtävinä ovat:

 1. Tiedottaa oman vastuualueensa opettajille Kymiedun palveluista ja koulutuksista sekä ajankohtaisista muista verkkopedagogiikan ja TVT -teknologian täydennyskoulutuksista.
 2. Ohjata ja opastaa oman vastuualueen opettajia myös muissa tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvissä kysymyksissä.
 3. Toimii perehdyttäjänä ammattiopiston yleisissä tietojärjestelmissä uusille opettajille
 4. Opastaa sosiaalisen median hyödyntämisessä opetuksessa
 5. Luoda oman toimipisteensä verkko-oppimisalustoja pääkäyttäjän ohjeistuksen mukaisesti ja ohjata opettajia kirjautumiseen ja sovelluksen toimintoihin liittyvissä kysymyksissä.
 6. Opastaa opettajia älytaulujen käyttöön liittyvissä asioissa
 7.  Toimia oman toimipisteensä edustajana TVT –tukihenkilöverkostossa
 8. Osallistua Ammattiopiston TVT –strategiavalmisteluun