AMMATTIOPISTON TVT-STRATEGIA

TEKNINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Kouvolan kaupungin oppilaitosverkossa on noin 3000 työasemaa ja käyttäjiä yli 10 000. Oppilaitosverkon käyttäjiä ovat oppilaitosten, kirjastojen ja kansalaisopistojen opiskelijat ja opettajat sekä kirjastojen käyttäjät. Työasemat ovat pääsääntöisesti Microsoftin Windows työasemia oheisohjelmineen.

Kouvolan kaupungin tietohallinnon vastuulla on järjestää tietotekniikkapalvelut, varmistaa palveluiden ja järjestelmien yhteentoimivuus, niiden laillisuus ja huolehtia tietoturvasta. Tietohallinto tekee laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Verkkoon, työasemiin ja palvelimiin liittyvistä teknisten palveluiden tuottamisesta vastaa KS Tieto. Sivistyspalveluiden opettajien, perusopetuksesta aina toiselle asteelle sekä vapaan sivistystyön henkilöstön pedagogisia palveluita tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Oppimisteknologiakeskus (Kymiedu), joka tarjoaa erilaisia koulutuspalveluita sekä Moodle - oppimisalustan pääkäyttäjäpalvelua.

Kirjaston Mediamaja tekee yhteistyötä toisen asteen opettajien ja opiskelijoiden kanssa tarjoten heille monipuolisia videoiden työstämiseen tekemiseen ja äänittämiseen liittyviä palveluita.

Ammattiopiston toimintaympäristössä on kattava ATK-luokkavarustus. Lisäksi hyödynnetään paikkasidonnaisuudesta vapaita ratkaisuja, joiden avulla voidaan lisätä joustavuutta päivittäiseen toimintaan. Näiden avulla varmistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan riittävät tilanteisiin soveltuvat ja itsenäiset tieto- ja viestintätekniset työskentely-ympäristöt. Pedagogiset toimintaympäristöt mahdollistavat omaehtoisen työskentelyn niin henkilökohtaisilla kuin yhteisillä laitteilla oppilaitoksen tiloissa.

Oppilaitoksen kulunvalvonta- ja turvajärjestelmien sähköisiä avaimia hyödynnetään monimuotoisesti mm kouluruokailun, opetusmateriaalien sekä opiskelijatunnistamisien yhteydessä. Järjestelmät mahdollistavat opiskelijoiden liikkumiset vapaammin oppilaitoksen kampus-alueella. Oppilaitoksen trendikkäät nettikahvilat on varustettu ajanmukaisilla TVT -yhteyksillä ja – mahdollisuuksilla.

Ammattialakohtaisissa toimintaympäristöissä laajennetaan vuorovaikutteisuutta ja aitoutta lisäämällä virtuaalisia alakohtaisia oppimisympäristöjä ja –laitteita. Osa kalliimmista toimintaympäristöistä järjestetään yhdessä yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa esimerkiksi joko hyödyntämällä nopeita verkkoyhteyksiä tai vuorottelemalla liikuteltavaa simulaattorikalustoa.

Oppilaitoksen vahvan kansainvälisen toiminnan monipuolistamiseksi kampusalueelle järjestetään riittävät tieto- ja viestintätekniset laitteistokokonaisuudet etäkonferenssien järjestämiseen.