AMMATTIOPISTON TVT-STRATEGIA

OHJELMISTOT JA TIETOTURVA

Ammattiopiston opiskelijoilla ja henkilöstöllä on käytössä laajat ja monipuoliset ohjelmistopalvelut.
Ammattiopiston tämänhetkiset tietojärjestelmät on koottu sisäiseen REPPU -tiedotusjärjestelmään.

Työasemissa on lisäksi erilaisia toiminto- ja koulutusalakohtaisia erikoisohjelmia, joilla tuetaan opiskelijoiden oppimista ja kehittymistä, ammattiopintoihin liittyviä taitoja sekä vieraiden kielten oppimista.
Ammattiopiston kaikissa toimintaympäristöissä hyödynnetään laajalti vuorovaikutteisten älytaulusovellusten tuomia mahdollisuuksia.

Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, tietojärjestelmien, palveluiden ja tietoliikenteen asianmukaista suojaamista sekä normaali- että poikkeusoloissa hallinnollisilla, teknisillä ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä. Tietosuoja on osa tietoturvaa ja se tarkoittaa henkilön yksityisyyden suojaamista henkilötietolain mukaisten henkilötietojen käsittelyssä siten, että em. tiedot suojataan valtuudettomalta tai henkilöä vahingoittavalta käsittelyltä.

Tietoturvallisuuden sekä tietosuojan varmistamiseksi Kouvolan kaupungin tietohallinto on laatinut ja jatkuvasti ylläpitää tietoturvapolitiikkaa sekä siihen liittyvää erilaista ohjeistusta sekä toimenpiteitä.  Henkilökunta suorittaa tietyin aikavälein tietoturvakoulutuksen sekä ohjeistus on luettavissa sisäisen tiedotuksen ohjelmistoista.