KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TVT-STRATEGIA

9.2. TVT-KOULUTUS

Henkilökuntaa koulutetaan tieto-, ja viestintätekniikan käyttöön. Omaehtoista kouluttautumista tuetaan. Työyhteisön yhteiset tavoitteet ja osaamisen johtamisen keinot ovat tärkeä tekijä kirjaston ja kansalaisopiston osaamistason nostamisessa.

  • Kirjaston johtajien ja rehtoreiden tietoyhteiskuntavalmiuksien ja osaamisen johtamisen kehittäminen
  • henkilökunnan osaamisen jatkuva kehittäminen
  • mediakasvatukseen liittyvän tietotekniikkaosaamisen lisääminen
  • verkostoissa ja hankkeissa tapahtuva oppiminen
  • vertaisoppiminen