KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TVT-STRATEGIA

9. HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

”Kouvolan kaupungin kirjastoissa ja kansalaisopistossa on osaavasti ja pedagogisesti tieto-, ja viestintätekniikkaa hyödyntävä henkilöstö, joka kehittää tietoyhteiskuntavalmiuksiaan sekä työnantajan tuella että omaehtoisesti. Osaamista kehitetään sekä aktiivisella täydennyskoulutuksella että rekrytoinneilla.”