KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TVT-STRATEGIA

8.3. KEHITTÄMISTAVOITTEET

  • rekrytoinnissa on pantava painoa tieto-, ja viestintätekniselle osaamiselle
  • lähivuosina kirjastoon tarvitaan pysyvä mediatuottaja, palvelukoordinaattori ja pedagoginen informaatikko
  • mallin luominen kirjastopalvelujen tietotekniselle tuelle
  • sosiaalisen median vakiinnuttaminen kansalaisopiston toiminnassa