KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TVT-STRATEGIA

8.2. AMMATILLINEN TUKI JA KEHITTÄMINEN

Tavoitteena on, että kirjastossa henkilökunnan työskentelyn tukena toimivat mediatuottaja, informaatikko, pedagoginen informaatikko sekä palvelukoordinaattori. Palvelukoordinaattori ja informaatikko antavat tukea kirjastojärjestelmään ja kirjaston verkkopalveluihin sekä laitteiden käyttöön liittyen. Mediatuottaja ja pedagoginen informaatikko tukevat mediakasvatusta sekä median tuottamista. Kirjasto tarjoaa oppilaitoksille informaatikkojen ja mediatuottajan asiantuntemusta mediakasvatuksessa sekä opetuskäyttöä tukevien mediatuotteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kansalaisopiston henkilökunnalle tarjotaan tietotekniikan koulutusta (esim. Moodle, AC).

Tvt-tukihenkilö opastaa ja auttaa henkilökuntaa ja opiskelijoita tietotekniikkaan liittyvissä asioissa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa henkilöstöä tuetaan käyttämään tietoteknisiä sovelluksia asiakastyössä ja oman työskentelyn kehittämisessä.