KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TVT-STRATEGIA

7.3. KEHITTÄMISTAVOITTEET

Kirjastojen ja kansalaisopiston tietotekniikkavarustusta kehitetään siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin ja joustavasti kirjastojen toimintakulttuuria ja kansalaisopiston opetustyötä sekä muita toiminnallisia tarpeita. Teknisten ratkaisujen tulee olla helppokäyttöisiä sekä käytettävissä silloin ja siten, kun niiden käyttö on asiakkaiden kannalta mielekästä. Uusiin laitteisiin tulee antaa riittävä perehdytys sekä käyttötuki. Perusinfrastruktuurissa ja verkkoratkaisuissa pyritään vakioituihin ja keskitettyihin ratkaisuihin. Mahdollisen kaupunginmuseon tietotekniset asiakas- ja näyttelytekniikkasovellukset otetaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön.

Keskeisimmät kehitystavoitteet strategiakaudella ovat seuraavat:

-  kirjastoissa on kiinteän verkon ohella langaton verkko

-  kirjastoissa ja kansalaisopistossa on tietokoneita OKM:n laatusuositusten mukainen määrä

-  kirjastoissa on opetuskäyttöön tarkoitettu atk-tila, jota myös kuntalaiset voivat hyödyntää muun muassa verkko-opintojen suorittamiseen. Laitehankinnoissa painotetaan joustavia ja liikuteltavia ratkaisuja

-  kirjastoissa on ajanmukaiset AV-laitteet

-  mobiililaitteiden käyttöä tiedonhaun välineenä kehitetään

-  sopivat laitteet e-julkaisujen käyttöön selvitetään

- asiakaskäytön seurantamallia kehitetään, tavoitteena kirjastojen palvelujen automaattinen seuranta

- laitteiden käyttö on asiakasystävällistä. Muun muassa tulostusmahdollisuus ja muistitikun käyttö on mahdollistettava kaikilla asiakaskoneilla

- kulttuurin ja liikunnan tiloihin tulisi saada tietokoneita asiakaskäyttöön, jolloin mm. tiedonhankinta, palautteenanto ja testit mahdollistuisivat.