KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TVT-STRATEGIA

7.2. KIRJASTOJEN JA KANSALAISOPISTON LAITTEET JA OHJELMAT´

Laitehankinnat tehdään pääosin keskitetysti Kaakkois-Suomen Tiedon toimesta leasing-sopimuksilla.

Asiakkaille hankitaan kokeilu-, ja kehittämistarkoituksessa ajanmukaista laitteistoa käytettäväksi kirjaston langattomassa verkossa.

Laitteistohankinnoissa ja poistoissa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita.