KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TVT-STRATEGIA

7. TEKNINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

”Kouvolan kirjastoissa ja kansalaisopistossa on monimuotoisen ja haasteellisen toiminnan mahdollistava ajanmukainen tekninen toimintaympäristö kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Omien laitteiden käyttö mahdollistetaan.”

Kouvolan kaupungin oppilaitosverkossa on noin 3000 työasemaa ja käyttäjiä yli 10 000. Oppilaitosverkkoa käyttävät kansalaisopiston opiskelijat ja opettajat sekä muut oppilaitokset. Käytössä on pääsääntöisesti Microsoftin Windows-työasemia oheisohjelmineen.

Kouvolan kaupungin tietohallinnon vastuulla on järjestää tietotekniikkapalvelut, varmistaa palveluiden ja järjestelmien yhteentoimivuus, niiden laillisuus ja huolehtia tietoturvasta. Tietohallinto tekee laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Verkkoon, työasemiin ja palvelimiin liittyvistä teknisten palveluiden tuottamisesta vastaa KS Tieto. Sivistyspalveluiden opettajien, perusopetuksesta aina toiselle asteelle sekä vapaan sivistystyön henkilöstön pedagogisia palveluita tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Oppimisteknologiakeskus. Keskus tarjoaa erilaisia koulutuspalveluita sekä Moodle-oppimisalustan pääkäyttäjäpalvelua.

Kirjaston Mediamaja tekee yhteistyötä erityisesti toisen asteen opettajien ja opiskelijoiden kanssa tarjoten heille muun muassa monipuolisia animaatioiden, kuvankäsittelyn, liikkuvan kuvan ja musiikin työstämiseen, tekemiseen ja äänittämiseen liittyviä palveluita.