KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TVT-STRATEGIA

6. KIRJASTON TVT-OPETUSKÄYTÖN TAVOITTEET

”Kuntalaiset motivoituvat hyödyntämään tieto-, ja viestintätekniikkaa oppimisen apuna, arkipäiväntoiminnassa sekä osallisuuden ja viestinnän välineenä.”

Kohderyhmänä sekä yksittäiset kuntalaiset että oppilaitokset:

  • jatkuva kirjaston verkkopalveluiden käytön opastaminen
  • kuntalaisia opastetaan tietoteknisissä perusvalmiuksissa
  • tiedonhaku-, ja tiedonhallintataitoja opettaminen
  • tietoturvallisen toiminnan takaaminen verkossa
  • mediataitojen kehittäminen
  • lisäarvon tuominen taideaineiden opiskeluun kirjaston erityisosaamisen turvin
  • kirjaston mediakasvatuksen erityisasiantuntemusta tarjotaan kouluille käytettäväksi eri oppiaineissa ja oppimisprojekteissa