KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TVT-STRATEGIA

5.2. KULTTUURI JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TVT-SUUNNITTELU

Kouvolan kaupungissa kirjaston ja kansalaisopiston tvt-strategia on osa kuntatason suunnitelmaa. Strategian päivittämisestä vastaa kirjastossa kirjaston johtoryhmä, jonka työohjelmassa strategian vuosittaisen arvioinnin ja päivittämisen tulee olla. Kansalaisopistossa rehtorit tarkistavat tvt-strategiaa vuosittain ja toteuttavat sitä työvuosisuunnitelmassa. Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa tietotekniikan kehittäminen ja käyttö liittyy muuhun toimintaan.

Kirjaston tvt-kehittämissuunnittelun keskeiset tavoitteet:

- Kootaan yhteen, priorisoidaan ja aikataulutetaan eri kirjastojen kehittämistarpeet

- Työyhteisön sitoutuminen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämiseen edellyttää, että jokainen kirjasto mieltää tieto- ja viestintätekniikan merkityksen osana kirjaston arkea. Kirjastojen välinen yhteistyö ja suunnittelu ovat kehittämisen perusedellytys.

- Kehittämistä ja muutosta on myös johdettava. Kirjaston johtajalla on tärkeä rooli niin muutoksen kuin osaamisenkin johtamisessa. Johtajan roolina on johtaa TVT-tavoitteiden asettamista, toimenpiteiden suunnittelua sekä vastata kokonaistoiminnasta. Johdon työtä helpottaa, kun suunnittelun ja toteutuksen vastuut on jaettu selkeästi.

työyhteisön sitoutuminen tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittämiseen

- Kirjastossa tulee olla pysyvä palvelukoordinaattori sekä mediakasvatuksesta vastaava informaatikko ja mediatuottaja

- Palvelukoordinaattori vastaa muun muassa vuorovaikutteisen verkkokirjaston kehittämisestä ja koordinoinnista sekä kirjastojärjestelmän uusinnan  selvitys-  ja suunnittelutyöstä ja  järjestelmän  jatkuvasta kehittämisestä. Lisäksi hänen vastuullaan on kirjastoautomaation ylläpito ja kehittäminen sekä hankesuunnittelu.

Kansalaisopiston tvt-kehittämissuunnittelun keskeiset tavoitteet:

- Henkilökunnan tvt-osaamisen parantaminen

- Tvt-tukihenkilön vakinaistaminen.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa panostetaan henkilöstön tietotekniseen osaamiseen ja tekniikan uusien käyttömahdollisuuksien selvittämiseen.