KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TVT-STRATEGIA

5. TVT-SUUNNITTELUN OSA-ALUEET JA SUUNNITTELUTYÖ

Yhteys kansalliseen suunnitteluun on kirjastossa tärkeä monilla osa-alueilla:

  • verkkopalvelustrategia
  • kansallinen digitaalinen kirjasto
  • kansallinen yhteisluettelo

Kaupunkitason suunnittelussa noudatetaan valtakunnallista linjaa. Keskeisinä tavoitteina on priorisoida ja aikatauluttaa kehittämistarpeet. Selvitetään myös mahdollisuus käyttää oppimisalustaa henkilökunnan tukityökaluna.

Kansalaisopisto on mukana kehittämässä Suomen verkko-opistoa, joka on tekninen, taloudellinen, juridinen, pedagoginen ja sosiaalinen ympäristö, johon kootaan mahdollisimman laaja joukko oppilaitoksia ja yrityksiä kansainvälistämään osaamistaan. Verkko-opiston konkreettinen tavoite on luoda yhteistyölle tuotantotiimimalli, tuotantomalli, tuotteistamismalli, sopimusmallit, rahoitusmallit ja ansaintalogiikka.

Kulttuuripalveluiden museoissa kehitetään yhdessä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa virtuaalista taidegalleriaa. Myös kaupunginmuseon tietotekniset mahdollisuudet selvitetään, samoin virtuaalisten kulttuurisisältöjen tuottamisen ja jakelun keinot perataan