KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TVT-STRATEGIA

4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Kehittämisen painopisteet kirjastossa:

 • Kuntalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien tukeminen
 • Kirjastopalvelujen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan keinoin
 • Henkilöstön aktivoiminen osaamisensa jakamiseen
 • E-julkaisujen käyttömahdollisuuksien selvittäminen
 • kunnostetaan lähikirjastot kansalaisten kohtaamispaikoiksi sekä oppimisen ja tiedontuottamisen tiloiksi
 • tarjotaan nuorille ja maahanmuuttajille kohdennettuja palveluita
 • Verkostoituminen seudullisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti tieto- ja viestintätekniikan keinoin. Kirjastojen kansallisen verkostoitumisen tavoitteena on yhteisluettelon sekä yhteisen käyttöliittymän toteuttaminen.
 • Kymenlaakson kirjastojen yhteinen kirjastojärjestelmä vaatii uusimista.
 • tarjotaan laitteita, yhteyksiä ja työskentelytiloja kuntalaisten lyhytaikaiseen työskentelyyn
 •  uusia julkaisukanavia seurataan ja niitä hyödynnetään soveltuvan materiaalin syöttämiseen ja levittämiseen
 • varataan resursseja mahdolliseen vuorovaikutteiseen yhteispalveluun ja sen luottamuksellisuuden turvaamiseen
 • tavoitteena verkkomaksamisen kehittäminen

 

Kehittämisen painopisteet kansalaisopistossa:

 • Kuntalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien tukeminen
 • Kansalaisopistopalvelujen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan keinoin
 • Henkilökunnan tvt-taitojen parantaminen
 • Henkilöstön aktivoiminen osaamisensa jakamiseen
 • Verkkoneuvottelujärjestelmän (AC) hyödyntäminen
 • Verkkokurssit
 • Moodle sisäisen viestinnän välineenä
 • Moodle opetuksen tukityökaluna ja verkkokurssialustana
 • Promentorin kielikurssien tarjoaminen Moodlen kautta

Kulttuuripalveluiden painopisteet ovat

 • Tulevan kaupunginmuseon näyttelytekniikassa hyödynnetään laajasti tietotekniikkaa.
 • Virtuaalinen 3D-taidegalleria ensisijaisesti kouvolalaisten taiteilijoiden käyttöön.
 • Viestintä ja markkinointi siirtyvät entistä enemmän verkkoon.
 • Koulutuksen virtuaalinen kulttuurinetti, johon tehdään sisältöjä osin oppilastyönä yhteistyössä koulutusalueen kanssa.
 • Kymenlaakson virtuaaliset kulttuuriohjelmat, joita voi seurata interaktiivisesti yhteistyössä muiden hyvinvointipalveluiden kanssa.

Liikuntapalveluiden painopisteet ovat

 • yhdessä tilaliikelaitoksen kanssa sähköinen kulunvalvonta, joka mahdollistaa tilojen itsenäisen asiakaskäytön
 • sähköinen tilanvarausjärjestelmä täydellisesti käytössä
 • sähköinen ilmoittautuminen ja laskujen maksaminen (tilavuokrat,liikuntaryhmät, uimakoulut jne.)
 • tapahtumakalenteri nettiin (kolmannen sektorin tiedotteet)
 • sähköinen asiakaskortti (ladattavat tuotteet: uinti, kuntosali, ryhmäliikunta jne.)