KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TVT-STRATEGIA

3. KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN VISIO 2020

Vuonna 2020 kansalaiset käyttävät monipuolisesti ja aktiivisesti tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut panostavat asiakaspalveluun hyödyntämällä ajanmukaista tietotekniikkaa vuorovaikutteisesti. Kansalaisopisto tarjoaa tietotekniikan koulutusta ja sähköisiä oppimisympäristöjä, ja kirjastot tarjoavat laitteita sekä opastusta ehkäisemään tieto- ja viestintäteknistä syrjäytymistä.

Toimipisteissä on tarjolla ajantasaiset tieto- ja viestintätekniikan menetelmät ja välineet, jotka mahdollistavat kaikille kuntalaisille elinikäisen oppimisen, asioiden seuraamisen ja osallistumisen päätöksentekoon sekä harrastustoiminnan. Teknisen toimintaympäristön rakentamisessa käytetään lisääntyvässä määrin langatonta ja mobiilia tietotekniikkaa. Kuntalaisille tarjotaan tietotekniikan käyttömahdollisuuksia maksutta sekä työhön että vapaa-aikaan. Toiminnassa hyödynnettävän automaation ja sähköisten palveluiden lisäksi henkilökohtaisen asioinnin mahdollisuus säilytetään.

Sähköisiä toimintaympäristöjä kehitetään aktiivisesti. Henkilökunnalla on tietotekniikan monipuolisen ja luovan käytön opastamiseen annettu laadukas ja motivoiva koulutus.

Kymenlaakson kirjastojen yhteisten verkkopalveluiden (kyyti.fi) tavoitteena on taata toimivat valtakunnalliset ja alueelliset kirjaston verkkopalvelut. Tieto- ja viestintätekniikan avulla luodaan edellytyksiä ja tuetaan seudullista, valtakunnallista ja kansainvälistä kirjastoyhteistyötä. Kaikessa toiminnassa noudatetaan tieto- ja viestintätekniikan käytön eettisiä sääntöjä sekä hyviä tietosuoja- ja tietoturvakäytänteitä.

Kansalaisopiston oppilaitosohjelman kautta kuntalaiset saavat tietoa myös lähialueen kansalaisopistopalveluista ja koulutustarjonnasta. Kansalaisopisto hyödyntää sähköisiä oppimisympäristöjä sisäisessä viestinnässä, opetuksen tukityökaluna sekä verkko-opetuksessa. Kouvolan kansalaisopisto on mukana

Tekesin rahoittamassa Suomen Verkko-opisto –hankkeessa rakentamassa tulevaisuuden oppimisratkaisuja yhdessä viiden muun oppilaitoksen ja neljän pk-yrityksen kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää verkko-opisto, joka toimii yrityksen ja oppilaitosten yhteistyössä kehittämien digitaalisten oppimateriaalien, sisältöjen ja palveluiden jakelukanavana.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa käytetään sähköisiä portaaleja vuorovaikutusvälineenä Kymenlaakson kulttuurin ja liikuntapalveluiden markkinoinnissa.