KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TVT-STRATEGIA

2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT

”Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä.” (KirjL 2 §)

”Kansalaisopistot ovat paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle.” (21.8.1998/632, 2 §)

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden Tvt-strategia kytkeytyy seuraaviin Kouvolan kaupungin strategioihin ja suunnitelmiin:

– Kaupunkistrategia

– Kaupungin tietostrategia

– Hyvinvointipalvelujen/sivistystoimen tietostrategia

– Kirjastostrategia

– Kouvolan kansalaisopiston kehittämisohjelma 2011 – 2013

– Museoiden kehittämissuunnitelma

– Sivistyksen tilaajan ja tuottajan palvelusopimukset

– Henkilöstösuunnitelma