KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TVT-STRATEGIA

12. STRATEGIATYÖN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

”Strategiatyö on jatkuva prosessi, ei projekti.”

Strategiaan liittyviä osia täydennetään ja päivitetään jatkuvasti niin, että kuntalaisilla on mahdollisuus jatkuvasti arvioida strategiaa ja sen toteutumista sekä tehdä siihen liittyviä kehittämisehdotuksia.

Kirjastojen johtoryhmä arvioi vuosittain kuntatasolla kirjastojen strategiatyön tilannetta ja kehittämistarpeita. Työryhmä suosittaa kehittämistoimenpiteitä tarpeen mukaan.