KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TVT-STRATEGIA

11.2. MUUT YHTEISTYÖKUMPPANIT

- Kymenlaakson kirjastojen yhteistyö:

Jokaisella kirjastonkäyttäjällä on käytössään koko Kymenlaakson kirjastojen aineisto ja palvelut pitkälle kehitetyn tieto-, ja viestintäteknisen yhteistyön ansiosta. Asiakaspalvelut rakentuvat siten, että Kymenlaakson kirjastoilla on yhteinen kirjastojärjestelmä ja yhteiset verkkopalvelut. Niitä kehitetään yhteisellä johtoryhmätyöskentelyllä sekä työryhmillä. Laajempaa kehitystä on tehty hankkeiden kautta.

- muut Kouvolan palvelutuottajat:

  Kirjasto on avoin yhteistyöhankkeille kunnan muiden palveluntuottajien kanssa.