TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIAT

Kuntalaisen tieto- ja viestintätekniikkataidot vastaavat yksilön

ja yhteiskunnan kehittyviä tarpeita. Tieto- ja viestintätekniikkaa

hyödynnetään aktiivisesti kaikessa toiminnassa.

Tieto- ja viestintätekniikka toimii palvelujen tasa-arvon ja laadun

kehittämisen tukena sekä osana jokapäiväistä toimintaympäristöä.