Kouvolan Lyseon lukio ja Kouvolan yhteiskoulun lukio yhdistyvät 1.8.2015 Kouvolan Yhteislyseon lukioksi

HAKU UUDEN KOTISIVUN KAUTTA

https://www.edukouvola.fi/yhteislyseo/

 

 

 

Hakuohjeet ja ainevalintakortti

Opiskelu Lyseon lukiossa

Opinto-ohjelman valinta

Opiskeluohjeita

HAKUOHJEET

 

”Lyseon lukioon haetaan 2. asteen yhteishaussa. Oppilas täyttää sähköisen yhteishakulomakkeen osoitteessa www.opintopolku.fi ja sen lisäksi Kouvolan Lyseon lukion ainevalintakortin.

Yhteishakuaika on 24.2.–14.3.2014.
Käsin täytetty ainevalintakortti lähetetään Lyseon lukion rehtorille maaliskuun loppuun mennessä.
Opiskelijat valitaan lukioon peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Liikuntaa painottavat voivat liittää ainevalintakorttiin kilpailu- tai harrastustoimintaan liittyviä suosituksia ja lausuntoja.
Ainevalintakortti ja kurssitarjotin löytyvät lomakkeista.”

 

OPISKELU LYSEON LUKIOSSA

Lukio on yleissivistävä oppilaitos. Opiskelun tavoitteena on hankkia valmiudet korkeakouluopintoja varten. Opiskelijalla on mahdollisuus itse vaikuttaa opintojen sisältöön valitsemalla opinto-ohjelmaansa kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaisia opintoja. Lyseon lukio tarjoaa runsaasti valinnan varaa esimerkiksi luonnontieteistä, kielistä, taiteista tai liikunnasta kiinnostuneille.

Lukio on tarkoitettu suoritettavaksi 3 vuodessa. Opiskelija voi hidastaa tai nopeuttaa opintojaan, jos elämäntilanne tai jatkosuunnitelmat sitä edellyttävät. Luokattomassa lukiossa ei jäädä luokalle tai saada ehtoja, mutta ennen päättötodistuksen saamista on suoritettava kaikki pakolliset kurssit ja yhteensä vähintään 75 kurssia.

Jokainen lukion oppiaine on jaettu 38 oppitunnin kokonaisuuksiin, kursseihin. Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Yhden jakson aikana suoritetaan 5-7 kurssia. Kutakin oppiainetta on viikon aikana viisi viikkotuntia, paitsi musiikkia, kuvataidetta ja liikuntaa, jotka on hajautettu kahden jakson ajalle. Jakson päättyessä on koeviikko. Jokaisen jakson jälkeen opiskelija saa jaksotodistuksen, johon on merkitty kaikki jakson aikana suoritetuista kursseista saadut arvosanat.

Lukion oppimäärän suorittanut oppilas saa lukion päättötodistuksen. Ylioppilaskirjoitukset hyväksyttävästi suorittanut oppilas saa lisäksi ylioppilastodistuksen.

 

OPINTO-OHJELMAN VALINTA

Lukioon aikovat täyttävät yhteishaun yhteydessä lukion ainevalintakortin. Ennen ainevalintakortin täyttämistä kannattaa tutustua Kouvolan lyseon lukion kurssiesitteeseen. Kurssiesitteessä on kuvattu kaikki lyseon lukiossa tarjolla olevat valinnaiset kurssit. Kaikissa Suomen lukioissa opetetaan samat pakolliset kurssit ja valtakunnalliset syventävät kurssit. Niiden lisäksi on jokaisessa lukiossa tarjolla koulun omia syventäviä ja soveltavia kursseja. Lyseon lukiossa on valittavissa erityisen runsaasti kuvataidetta ja liikuntaa. Erikoisliikunnan kurssit mahdollistavat oman valmennusohjelman liittämisen osaksi lukion opintoja.

Opinto-ohjelmaa valitessa kannattaa ottaa huomioon omat jatko-opintosuunnitelmat.

- Lukion ainevalintakortti on samalla opiskelusuunnitelma. Valitse pakollisten kurssien lisäksi n. 30 syventävää ja soveltavaa kurssia niin että kokonaiskurssimäärä on vähintään 75. Syventäviä kursseja on valittava vähintään 10, mutta koska ylioppilaskirjoitusten tehtävät perustuvat pakollisiin ja syventäviin kursseihin, niitä tarvitaan käytännössä huomattavasti enemmän.

- Lyhyessä matematiikassa on 6 pakollista kurssia ja pitkässä matematiikassa 10. Sen lisäksi pitkä matematiikka vaati huomattavasti enemmän työtä. Vastaavasti se antaa laajemmat jatko-opintomahdollisuudet. Pitkän matematiikan osaamista tarvitaan yliopistossa tekniikan, luonnontieteiden, psykologian ja kauppatieteiden opiskelussa.

- A2-kielen opiskelua voi jatkaa lukiossa. Sen voi myös halutessaan vaihtaa B2-kieleksi. B3-kielenä eli lukiossa alkavana on tarjolla italiaa, ranskaa, saksaa ja venäjää. Ylimääräisten kielten opiskelu on suositeltavaa. Englannin ja ruotsin taito on itsestään selvä asia.

- Reaaliaineista (fysiikka, kemia, biologia, maantiede, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia, terveystieto) kannattaa valita ainakin kahden aineen kaikki syventävät kurssit. Ne jotka eivät lue ylimääräisiä kieliä, tarvitsevat yleensä kolmannen reaaliaineen saadakseen lukion kurssimäärän täyteen.

- Kaikissa reaaliaineissa on 1-4 pakollista kurssia ja 2-9 syventävää tai soveltavaa kurssia. Fysiikassa ja psykologiassa on vain yksi pakollinen kurssi, joten fysiikan ja psykologian syventäviä kursseja kannattaa opiskella jo ensimmäisenä lukiovuotena. Fysiikan lukio-opintoja tarvitaan tekniikan, luonnontieteiden ja lääketieteen aloilla. Psykologiasta on hyötyä mm. kasvatus-, sosiaali- ja kaupan aloilla.

- Opinto-ohjelmaa voi muuttaa lukion aikana, kun suunnitelmat lukion jälkeisistä opinnoista alkavat hahmottua. Muutoksista on sovittava opinto-ohjaajan kanssa.

 

OPISKELUOHJEITA

 

Lukio ei ole mikään helppo koulu. Opiskelu on varsin teoreettista. Se vaatii opiskelijalta myös itsenäistä työskentelyä kotona. Opettajat ovat opiskelun ohjaajia ja valmentajia.

Suomalainen lukiolainen käyttää keskimäärin 1 tunnin ja 52 minuuttia päivittäin kotitehtäviin. Järjestä itsellesi aikaa ja tilaa kotitehtävien tekemiseen. Ne ovat olennainen osa opiskelua.

Suunnittele ajankäyttösi järkevästi. Kuuden opiskeluviikon jälkeen seuraa aina koeviikko, jonka aikana sinulla voi olla jopa 7 eri koetta. Niihin on mahdotonta valmistautua enää koetta edeltävänä päivänä. Opiskele koko kurssin ajan. Älä lykkää töitä tuonnemmaksi. Jos kasaat kaiken koeviikolle, aiheutat itsellesi suotta paniikkia ja hätiköityjä suorituksia.

Löydä itsellesi sopivia opiskelustrategioita. Jos opit parhaiten lukemalla, seuraa tunnilla opetusta kirjan kanssa, tee merkintöjä, alleviivaa, piirrä asia kuviksi ja kaavioiksi. Opettele käyttämään mind map-tekniikkaa. Jos opit parhaiten kuuntelemalla, käytä oppitunnit hyväksesi, kuuntele. Keskustele toisten kanssa opiskeltavasta asiasta. Lue kielten sanat nauhalle ja kuuntele niitä vaikkapa rennosti sängyllä maaten.

Luokattomassa lukiossa ei voi jäädä luokalle tai saada ehtoja. Opiskeluaika voi kuitenkin venyä kohtuuttomaksi, jos tuudittaudut ajatukseen, että kaiken voi aina suorittaa joskus myöhemmin.

Lukiossa kuluu elämästäsi vain 1,8%. Käytä se aika. Carpe diem, tartu hetkeen.

 

Kouvolan Lyseon lukio, Tietotie 3-5, 45100 Kouvola, puh. 020 615 5336