Opiskelu

 

Moodle verkkokurssit 

Jaksotus

 

Kurssitarjotin   ( liitteenä tämän sivun lopussa ja lomakkeissa)

Tuntikaavio

Arviointi

 

Kurssitodistusarvosanat 

 

Koeviikot ja uusinnat 

Jaksotus 2014-2015      


1. jakso   11. 8. 2014 - 1. 10. 2014
2. jakso   2. 10. 2014 -  28. 11. 2014
3. jakso   1. 12. 2014 - 3. 2. 2015
4. jakso     4. 2. 2015 - 2. 4. 2015
5. jakso     7. 4. 2015 - 30.5.2015

Kurssitarjotin


Kurssitarjottimen käytön oppii varsin nope­asti. Ensimmäisessä jaksossa opiskelijat saavat valmiit työjärjestykset. Toisesta jaksosta alkaen opiskelijat laativat omat työjärjestyksensä valintojensa perusteella ryhmänohjaajien ja tutorien avustamana.

Kurssitarjotin on sekä opiskelusuunnitelma että työjärjestys. Kurssitarjottimesta löytyy tii­vistettynä kunkin lukuvuoden koko lukion opetustarjonta. Kurssien symbolit löytyvät kurs­siselosteesta.

Esimerkiksi AT1 tarkoittaa tietotekniikan kurssia nro.1.

Opiskelijat on jaettu ohjausryhmiin opiskeluvuosiensa perusteella (tarjottimen ylä­osa). Heillä on oikeus oman ohjausryhmänsä pakollisiin kursseihin. Opiskelusuunnitelmaa tehdessään opiskelija ympyröi valitsemansa kurssit. Hän voi valita yhden kurssin riviltä 1 miltä vuositasolta tahansa. Samoin riveiltä 2-7. Yleensä kannattaa edetä oppiaineen kurs­sien järjestysnumeron mukaisesti. Vasemmassa reunassa on roomalaisin numeroin il­maistu jaksot (I-V )ja arabialaisin kirjaimin (1-7) tuntien järjestysnumerot. (Tuntikaavio tämän sivun alalaidassa). Valinnoista syn­tyy opiskelijan työjärjestys oheisen tuntikaavion mukaisesti:

Valitsemalla esimerkiksi 14A reitiltä äidinkielen 1. kurssin, niin nro 4 sijoittaa oppitunnit alla oleviin kellonaikoihin. Opiskelija voi siis itse vaikuttaa työjärjestyksensä muotoutumiseen.

Opiskelusuunnitelman vaihtaminen on mahdollista ennen kunkin jakson alkamista

Tuntikaavio

1. ruokailuvuoro

 
  Ma Ti  Ke To  Pe

8. 15. - 9.30

 

4   6   1   6   2

9.50 - 11.05

 

6   1   3   7   5
11.05 - 11.35 Ruokailu          

11.45 - 13.00

7   5   4   2   3

13.10 - 14.25

 

3   2   5   4   1
14.35 - 15.50  

 

  7    

 

2. ruokailuvuoro

  Ma Ti Ke To Pe

8. 15. - 9.30

 

4 6   6    2    

9.50 - 11.05

 

6 1 3 7 5
11. 15 - 12. 00       7 5 4 7 5

12.00 - 12.30 Ruokailu                

 

         

12.30 - 13.00

7 5 4 2 3

13.10 - 14.25

 

3 2 5 4 1
14.35 - 15.50  

 

7    

Arviointi

Kurssin arviointi

Arviointi perustuu oppiaineen kurssien tavoitteisiin. Kurssit arvioidaan kurssiesitteessä kerrotulla tavalla. Käytetyt arvosanat:

4 (hylätty)                                                                     

5 (välttävä)

6 (kohtalainen)                                                            S (suoritettu)

7 (tyydyttävä)                                                                K (keskeytynyt)

8 (hyvä)                                                                         X (kesken)

9 (kiitettävä)

10 (erinomainen)

Kurssitodistusarvosanat

Arvosana

 

Milloin käytetään

 Seuraukset ja toimintaohjeet

5 - 10

Kurssi on hyväksytty.

 

 

Kurssi lasketaan kokonaiskurssimäärään.

4

Kurssi on suoritettu, mutta sait kurs­sikokeesta hylätyn arvosanan.

S

Kurssi on hyväksytty suoritusmerkin­nällä.

 

K=kes-keytynyt

Poissaoloja on 4 opetuskertaa tai et palauttanut rästitehtäviä määräaikaan mennessä

Ei kurssisuoritusta. Kurssin opiskelu on keskeytynyt. Voit uusia kurssin vain käymällä sen kokonaan uudelleen.

 

 

 

X=kesken

Et ole selvittänyt poissaoloja edes kokeensuorituspäivänä

Olet ollut poissa kurssi­kokeesta.

 

Ilmoittaudu kuluneen jakson uusintakokeeseen ja selvitä sitä ennen opettajalle poissaolosi kurssilta/kurssikokeesta

Koesuoritustasi ei ole hyväksytty edes arvosanalla 4. Ilmoittaudu kuluneen jakson uusintakokeeseen
Olit kurssikokeessa, mutta jätit palauttamatta osan kurssiin kuuluvista tehtävistä Palauta puuttuvat rästitehtävät opettajan määräämään päivään mennessä

 

Kouvolan Lyseon lukio, Tietotie 3-5, 45100 Kouvola, puh. 020 615 5336