Kouvolan Lyseon lukio on laadukas ja monipuolinen yleislukio, josta opiskelija saa sekä siivet että juuret jatkaessaan elämäänsä eteenpäin. Oppilaitoksessamme opiskelee lähes 400 eri puolilla Kouvolaa asuvaa opiskelijaa. Suuren koulun edut tuntuvat luokattomuuden käytänteissä ja valinnaisuudessa.

 

Valtakunnallisten kurssien lisäksi tarjoamme koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kurs­seja. Eniten valinnaisia opintoja on tarjolla kuvataiteessa ja liikunnassa. Laajaa kieliohjelmaa täydentää italian kieli, jota voi opiskella täyden valtakunnallisen kurssimäärän. Samassa talossa toimiva iltalukio täydentää opetustarjontaamme.

 

Ylioppilaskirjoitusten tulokset ylittävät vuosittain valtakunnalliset keskiarvot, mikä kertoo opiskelijoiden ja opettajien hyvästä yhteistyöstä. Valmennuskursseillamme annamme viimeisen silauksen jatko-opintoi­hin pyrkimiselle.

 

Lyseon lukion tilat ovat väljät ja viihtyisät. Opetustilat on varustettu nykyaikaisin opetusvälinein. Opis­kelijoilla on runsaasti oleskelu- ja säilytystiloja. Ilmapiiri nuorten aikuisten oppilaitoksessamme on levol­lisen rauhallinen.

 

 


Kouvolan Lyseon lukio, Tietotie 3-5, 45100 Kouvola, puh. 020 615 5336