Kouvolan Suomalainen yhteiskoulu perustettiin vuonna 1903. Silloisissa oloissa harvinainen koulu on toiseksi vanhin maaseudulle perustettu oppikoulu maassamme. Vuonna 1906 valmistui oma koulurakennus, myöhemmin 1940- ja 1950- luvuilla "Puulyskaksi" kutsuttu komea hirsirakennus, Salpausselän kadun varrelle.  Vuonna 1929 koulu siirtyi valtion haltuun ja sai nimen Kouvolan yhteislyseo.


Viipurissa 1936 perustettu Viipurin toinen tyttökoulu on koulumme toinen edeltäjäkoulu. Talvisodan jälkeen se evakkokouluna siirtyi Kouvolaan ja aloitti toimintansa syksyllä 1940 Kouvolan tyttölyseo- nimisenä. Vanhasta yhteislyseosta tehtiin samalla Kouvolan lyseo, joka asteittain muutettiin poikakouluksi. Vuonna 1949 tyttölyseo sai uuden koulurakennuksen, saman, jossa nykyinen koulu toimii. Poikalyseo muutti uuteen koulutaloonsa naapuritontille Urheilupuistoon syskyllä 1961. Rakennuksessa on nykyisin Urheilupuiston koulu (luokat 7 - 9). Iltalinja perustettiin lyseoon vuonna 1971. Molemmat lyseot muutettiin 1973 yhteislyseoksi. poikalyseo sai entisen nimensä Kouvolan Yhteislyseo ja tyttölyseosta tehtiin Torkkelin yhteislyseo.

Vuonna 1975 Kouvolassa siirryttiin peruskoulujärjestelmään ja keskikoululuokat erotettiin lukiosta. Yhteislyseosta, entisestä poikalyseosta muodostettiin Palomäenlukio ja keskikoulusta Urheilupuiston yläaste. Torkkelin yhteislyseosta muodostettiin Torkkelin lukio ja sen keskikoululuokista Eskolanmäen yläaste, joka muutti uuteen koulutaloon vuonna 1978.

Vuonna 1980 vanhat, perinteikkäät lukiot yhdistettiin ja koulu sai nimen Kouvolan Lyseon lukio. Koulussa toiminut iltalinja muutettiin itsenäiseksi iltalukioksi 1.8.1991

Kouvolan Lyseon lukio, Tietotie 3-5, 45100 Kouvola, puh. 020 615 5336