Sanataiteen perusopetus

Taiteen perusopetukselle (TPO) keskeistä ovat tavoitteellisuus, tasolta toiselle eteneminen ja yksilöt huomioiva oppiminen ja kehitys. Taiteen perusopetuksen laajuus on yhteensä 500 tuntia ja opetus toteutetaan taiteen perusopetusta koskevan lain mukaisesti.

Sanataiteen yleisen oppimäärän opetus perustuu näkemykseen kielestä ja kirjallisuudesta taiteen ja koko yhteiskunnan pohjana. Opetus edistää opiskelijoiden luovuutta, kulttuurista ja yhteiskunnallista osallisuutta sekä sosiaalisia taitoja. Opetuksen lähtökohtia ovat ilo, leikki ja kokemuksellisuus. Opetus rohkaisee mielikuvituksen käyttöön ja oivallusten tekemiseen. Sanataideopetuksessa opiskelijat kehittyvät monenlaisten tekstien luomisessa ja hiomisessa, tyylien ja tekstilajien valinnassa, arvottamisessa ja monilukutaidossa.

Opetus perustuu monilukutaitoon ja laajaan tekstikäsitykseen, joiden mukaan tekstejä voidaan tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, visuaalisessa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa.

 

 

 

 

        

Sanataiteen harrastaminen on juuri sinua varten, jos…

...ainekirjoitus ärsyttää, mutta rakastat näpytellä tekstareita tai leikitellä sanoilla somepäivityksissä!

...rakastat äikässä ainekirjoitusta!

...sinulla on sanottavaa tai halu ilmaista itseäsi.

   

 

Kouvolan kansalaisopisto, Salpausselänkatu 38, 45100 KOUVOLA