Taiteen perusopetukselle (TPO) keskeistä ovat tavoitteellisuus, tasolta toiselle eteneminen ja yksilöt huomioiva oppiminen ja kehitys. Taiteen perusopetuksen laajuus on yhteensä 500 tuntia ja opetus toteutetaan taiteen perusopetusta koskevan lain mukaisesti. Yhteiset opinnot (300 h) on tarkoitettu pääasiassa 7-12 – vuotiaille ja teema- eli työpajaopinnot (200 h) pääasiassa 13-16 – vuotiaille. Opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa myös taiteen perusopetuksen lyhytkurssitoimintaa.

Mediataiteen opinnoissa opiskelija tutustuu mediataiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin. Opetuksessa keskitytään mediateknologiaa hyödyntäviin ja eri taiteenlajeja yhdistäviin työskentelymuotoihin. Tarkoituksena on, että opiskelija hyödyntää mediataiteen menetelmiä taiteellisessa ilmaisussaan rohkeasti kokeillen ja tutkien. Opetus on luonteeltaan tutkivaa ja kokonaisvaltaista, mikä tukee opiskelijan identiteetin ja elinikäisen taide- ja mediasuhteen kehittymistä. Keskeisiä työmuotoja mediataiteen opetuksessa voivat olla mm. valokuva, elokuva, videotaide, pelitaide ja installaatio sekä eri taidemuotoja yhdistävät työskentelytavat. Opetuksessa myös yhdistellään mediataiteen ja kuvataiteen ilmaisutapoja.

Uusia opiskelijoita otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijalta ei vaadita aiempia mediataiteen opintoja.

Kouvolan kansalaisopisto, Salpausselänkatu 38, 45100 KOUVOLA