Kuvataiteen perusopetus

Taiteen perusopetukselle (TPO) keskeistä ovat tavoitteellisuus, tasolta toiselle eteneminen ja yksilöt huomioiva oppiminen ja kehitys. Taiteen perusopetuksen laajuus on yhteensä 500 tuntia ja opetus toteutetaan taiteen perusopetusta koskevan lain mukaisesti. Yhteiset opinnot (300 h) on tarkoitettu pääasiassa 7-12 –vuotiaille ja teema- eli työpajaopinnot (200 h) pääasiassa 13-16 – vuotiaille. Opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa myös taiteen perusopetuksen lyhytkurssitoimintaa. Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja kuvataiteessa annetaan 5-6 – vuotiaiden varhaisiän kuvataideryhmissä.

Opinnot antavat opiskelijalle osaamista ja kokemuksia kuvataiteesta sekä visuaalisesta kulttuurista. Opetuksessa korostuvat monipuolinen kuvailmaisun, materiaalien ja tekniikoiden käyttö. Tutkiva ja toiminnallinen opetus tukee opiskelijan omia ajatuksia ja oivalluksia sekä vahvistaa opiskelijan taidekäsityksen ja elinikäisen taidesuhteen kehittymistä. Kuvataideopinnoissa keskeisinä työmuotoina ovat mm. piirustus, maalaus, grafiikka, kuvanveisto sekä eri materiaaleja ja kokeellisuutta korostava ilmaisu. Sisältöinä ovat myös kuvataiteen rajapinnalla olevat ilmiöt ja tekniikat mm. kuvallinen media, arkkitehtuuri, rakentelu ja muotoilu sekä valokuva.

Uusia opiskelijoita otetaan kaikkiin ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijalta ei vaadita aiempia kuvataideopintoja.

Käy katsomassa kuvagalleriaamme Instagramissa!

 

p1050810+.jpg

utissa (2)+.jpg

 

Kouvolan kansalaisopisto, Salpausselänkatu 38, 45100 KOUVOLA