Käsityön perusopetus

Taiteen perusopetukselle (TPO) keskeistä ovat tavoitteellisuus, tasolta toiselle eteneminen ja yksilöt huomioiva oppiminen ja kehitys. Taiteen perusopetuksen laajuus on yhteensä 500 tuntia ja opetus toteutetaan taiteen perusopetusta koskevan lain mukaisesti. Yhteiset opinnot (300 h) on tarkoitettu pääasiassa 7-12 –vuotiaille ja teema- eli työpajaopinnot (200 h) pääasiassa 13-16 – vuotiaille. Opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa myös taiteen perusopetuksen lyhytkurssitoimintaa. Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja käsityötaiteessa annetaan 5-6 – vuotiaiden varhaisiän käsityötaideryhmissä.

Käsityötaidekoulu avaa opiskelijalle uusia mahdollisuuksia ymmärtää käsityötä, muotoilua, taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Opintojen tavoitteena on innostaa opiskelijaa kehittämään käsityön tekemisessä, suunnittelussa ja toteuttamisessa tarvittavia taitoja, persoonallisesti tulkiten ilon, halun, taidon, uteliaisuuden ja uskalluksen kautta. Tuotteissa käytettävyys ja tarkoituksenmukaiset materiaalit kuten esim. savi, puu, kankaat ja langat luovat perustan käsityölliselle tekemiselle. Teoksissa materiaalit ja tekniikat toimivat luovasti ilmaisun välineinä.

Uusia opiskelijoita otetaan kaikkiin ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijalta ei vaadita aiempia käsityötaideopintoja.

 

Käy katsomassa kuvagalleriaamme Instagramissa!

käsityökoulu 2+.jpg

 

Kouvolan kansalaisopisto, Salpausselänkatu 38, 45100 KOUVOLA