Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää taideopetusta, joka perustuu lakiin ja asetukseen. Järjestävä taho sitoutuu antamaan opiskelijalle mahdollisuuden edetä perustasolta syventäviin opintoihin siten, että kaikki  opetussuunnitelmaan kirjatut osiot on mahdollista suorittaa. Opinnot perustuvat Opetushallituksen antamiin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja ne tarjoavat mahdollisuuden tavoitteelliseen, harrastuspohjaiseen opiskeluun ja oman taiteen tekemisen ja ilmaisun kehittämiseen taiteen eri osa-alueilla. Opinnoista saatava todistus on Opetushallituksen vahvistamien perusteiden mukainen.

Vasemmalla olevan valikon kautta saat lisätietoja Kouvolan kansalaisopistossa järjestettävän taiteen perusopetukseen taidealoista.  Esittelyn yhteydessä ovat myös eri taiteenalojen opetussuunnitelmat.

Taiteen perusopetukseen tarjotaan eri kaupunginosissa voit tutustua seuraavien linkkien avulla:

Taiteen perusopetus / Kouvola

Taiteen perusopetus / Kuusankoski

Taiteen perusopetus / Valkeala

Taiteen perusopetus / Elimäki

Taiteen perusopetus / Jaala

Taiteen perusopetukseen otetaan vuosittain uusia opiskelijoita, mikäli opiskelijaryhmissä vapautuu paikkoja.

Kouvolan kansalaisopisto, Salpausselänkatu 38, 45100 KOUVOLA