Osaavat eteenpäin 2016 - 2017

Vuodesta 2011 jatkunut verkostoyhteistyö Osaava-rahoituksen turvin päättyy Osaavat eteenpäin -hankkeeseen.

Hankkeen tavoitteet:

  • Verkostotapaamiset yhteiseksi henkilöstön osaamisen kehittämisen malliksi. Hankkeen aikana määritellään käytännöt ja sovitaan verkostotapaamisten järjestämisestä hankkeiden jälkeisenä aikana.
  • Kaikkien Kouvolan kansalaisopiston Osaava-hankkeiden tulosten koonti yhteen verkkojulkaisuun.
Osaava-hanketyön päätösseminaari
Kouvolan kansalaisopiston koordinoimien Osaava-hankkeiden tulokset

Verkostopartnerit:

Kouvolan kaupunki (Kouvolan kansalaisopisto, Kouvolan seudun ammattiopisto, Kouvolan iltalukio,  Kulttuurikasvatuspalvelut),  Kymenlaakson Opisto, Haminan kansalaisopisto, Porvoon kansalaisopisto, Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Kymenlaakson lasten ja nuorten kulttuuriverkosto Koppa sekä Kotkan opisto.

Rahoittaja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Osaava-ohjelma

Toiminta-aika:

1.4.2016 - 2.6.2017

Kouvolan kansalaisopiston hallinnoimat Osaava-rahoitteiset hankkeet 2011 - 2017

Kouvolan Oppivat Opistot (2011–2012)
Kymenlaakson Oppivat Opistot (2012–2013)
Kymenlaakson Oppivat Opinahjot (2013–2014)
Osaavien yhteispeli (2014–2015)
Osaavat yhteistuumin (2015–2016)
Osaavat eteenpäin (2016-2017)

Kouvolan kansalaisopisto, Salpausselänkatu 38, 45100 KOUVOLA