LAKE 8 – Opettajiston pedagogisen ammattitaidon vahvistamista   

Kouvolan kansalaisopisto toteuttaa vuosien 2018 - 2019 aikana Opetushallituksen rahoittaman laatu- ja kehittämishankkeen. Hankkeen tavoitteena on opiston opettajiston pedagogisen ammattitaidon kehittäminen sekä tasalaatuisen ja yhtenäisen opetuksen mahdollistaminen. Hankkeella pyritään luomaan opettajan työtä helpottavia ja tukevia työkaluja. Kokonaisuuteen kuuluu erilaisia koulutuspäiviä.

Keskeisenä pyrkimyksenä on opettajiston yhteinen ymmärrys opetuksen käytännöistä ja laadusta sekä sitä kautta tasalaatuisen opetuksen tarjoaminen opiskelijoille. Hankkeen päätavoitteena on laatia kullekin ainealueelle runkosuunnitelma, joka ohjaa opettajan käytännön työn ja kurssien suunnittelua. Runkosuunnitelma voidaan mieltää opettajan käsikirjaksi.

Runkosuunnitelman laatimista tukevat erilaiset työpajat ja seminaari syksyn 2018 sekä kevään 2019 aikana. Tarkoituksena on yhdessä pohtia koko toimintaa ohjaavien säädösten merkitystä, opetuksen tavoitteita ja sisältöjä, taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman tuomia muutoksia sekä arviointikäytäntöjä. Tällä yhteisellä toiminnalla luomme yhteistä käsitystä opetuksesta ja sen laadusta.

 

Kouvolan kansalaisopisto, Salpausselänkatu 38, 45100 KOUVOLA