Opistotyötä yli 90 vuotta Pohjois-Kymenlaaksossa

Opistotyöllä on pitkät perinteet Pohjois-Kymenlaaksossa. Uuden Kouvolan kaupungin perustamisen myötä Kouvolan kansalaisopisto, Kuusankosken työväenopisto, Elimäen kansalaisopisto ja Valkealan kansalaisopisto yhdistyivät 1.1.2009.

Kansalaisopiston historiasta julkaistiin opiston juhlavuonna 2010 kirja Tätä olen aina halunnut tehdä – Opistotyötä 90 vuotta Pohjois-Kymenlaaksossa. Kirjaa myydään opiston toimistossa Kouvolassa, Kuusankoski-talolla sekä kaupungin yhteispalvelupisteissä hintaan 20 €.
 

Opistotyön varhaisvaiheet

Opistotyön historia Pohjois-Kymenlaaksossa nivoutuu olennaisesti Kymintehtaitten toimintaan. Tehdas oli kannatusyhdistyksen kantavana voimana, kun työväenopiston opetusta käynnistettiin syksyllä 1919. Aluksi toimipisteitä oli Kouvolassa ja Kuusankoskella. Vuonna 1920 toiminta laajeni Voikkaalle, josta tulikin pitkäksi aikaa opiston vilkkain osasto.  Näin jatkettiin 1940-luvun puoleen väliin, jonka jälkeen opisto jakautui kahtia, Kouvolan ja Kuusankosken työväenopistoiksi.

historiakuva.jpg

 

 

 

 

 

 

Työväenopiston Voikkaan osaston teatteriesitys Kosimassa jouluna 1928.
Lähde:  Kouvolan kaupunginmuseon kuva-arkisto

Kouvolan kansalaisopisto

Kouvolan kauppalanvaltuusto päätti syksyllä 1946 perustaa oman kunnallisen työväenopiston ja asettaa samalla väliaikaisen toimikunnan valmistelemaan hanketta. Toimikunta hoiti asioita kunnes opistolle valittu johtokunta otti tehtävän vastaan. Sittemmin opiston nimi muutettiin Kouvolan kansalaisopistoksi ja johtokunta toimi yhtäjaksoisesti vuoteen 1992, jolloin opistoasiat siirrettiin Kouvolan koulutuslautakunnan alaisuuteen. 
 

Kuusankosken työväenopisto

Kouvolan irtauduttua Kymintehtaitten-Kouvolan työväenopistosta, päätti Kuusankosken kunnanvaltuusto elokuussa 1946 kunnallistuttaa kunnan alueelle jäävän opiston. Näin syntyi Kuusankosken työväenopisto.
 

Jaalan osaston alkutaipale

Jaala oli 1970-luvun alun Kymenlaaksossa  ainoita kuntia, joka ei ollut minkäänlaisen  järjestetyn aikuisopetuksen piirissä. Silloinen kansakoululautakunta valmisteli aluksi opistoyhteistyötä Iitin kansalaisopiston kanssa. Iitti ei kuitenkaan ollut halukas ulottamaan toimintaansa koko Jaalan alueelle, ja siksi käynnistettiinkin neuvottelut Kuusankosken kaupungin kanssa. Tämä johti siihen, että Kuusankosken työväenopiston ohjesääntö uudistettiin siten, että Jaalan alue liitettiin opistoon sivuosastona.
 

Elimäen kansalaisopisto

Elimäen kansalaisopiston perustaminen lähti liikkeelle, kun Elimäen kunnanhallitus asetti keväällä 1968 kansalaistoimikunnan, jonka tehtävänä oli selvittää kansalaisopiston tarpeellisuus ja perustamismahdollisuudet Elimäellä. Elimäen kansalaisopisto aloitti toimintansa  syksyllä 1969.
 

Valkealan kansalaisopisto

Valkealan kansalaisopiston  perustamishanke muhi kunnassa voimallisesti 1970-luvun alussa ja kesällä 1971 kunta päätti hakea oman opiston  perustamislupaa opetusministeriöltä. Voimakkaana pontimena oli paikallisen väestön  aikuisopiskelun tarve, koska sivukyliltä oli pitkät matkat naapurikaupunkien opistoihin. Perustamislupa saatiinkin samana kesänä ja opintotoiminta käynnistyi vielä samana syksynä.

 

Kouvolan kansalaisopisto, Salpausselänkatu 38, 45100 KOUVOLA