Kouvolan kansalaisopisto

Kouvolan kansalaisopisto on Kouvolan kaupungin omistama vapaan sivistystyön oppilaitos, järjestää yleissivistävää ja harrastuksia tukevaa koulutusta sekä taiteen perusopetusta kaikille ikäryhmille. Ohjelmassa on rajoitetusti myös avoimen yliopiston opintoja ja korkeakoulujen valmennuskursseja. Opintoryhmiä kokoontuu eri puolilla Kouvolan kaupunkia. Entisen Anjalankosken alueella opistotoiminnasta vastaa Kymenlaakson opisto

Kansalaisopisto kuuluu Kouvolan kaupungin kulttuurisen hyvinvoinnin edistämisen palveluihin. Niiden tehtävä on tukea asiakkaiden omaehtoisen itsensä kehittämisen, elinikäisen oppimisen, virkistäytymisen ja yhteisöllisyyden tarpeita. Palveluihin kuuluvat kansalaisopisto-, museo-, kirjasto- ja kulttuurikasvatuspalvelut.

Palvelut vahvistavat paikallisidentiteettiä, tallentavat ja hoitavat ja jakavat asiakkaiden käyttöön yhteisön kulttuuriperintöä. Tapahtumien, erilaisen kansalaisneuvonnan ja yhteisöllisten tilojen tarjoaminen asiakkaille on tärkeä osa palveluiden toimintaa.

Opisto on perustettu vuonna 1919 ja on siten eräs maamme vanhimmista kansalaisopistoista. Opisto järjestää tilauksesta myös maksupalvelukoulutusta ja vuokraa tiloja muille koulutusten järjestäjille.

Kansalaisopistojen liitto on julkaissut professori Jyri Mannisen tutkmuksen kansalaisopistojen opiskelijoista. Tähän tutkimukseen on haastateltu myös Kouvolan kansalaisopiston opiskelijoita. Tutkimus pdf-muodossa.

pohja2.jpg

Kouvolan kansalaisopisto, Salpausselänkatu 38, 45100 KOUVOLA