Kielet

Kielet, Kouvola

Kielet, Kuusankoski

Kielet, Valkeala

Kielet, Elimäki

Opiston kieltenopetuksen päätavoitteena on suullisen kielitaidon ja opiskelutapojen oppiminen sekä kehittyminen itsenäiseksi ja vuorovaikutteiseksi kielenkäyttäjäksi sekä kulttuurin tuntijaksi.

Opiston kielten kurssitasot noudattavat Yleiseurooppalaisen viitekehyksen jakoa perustason (A1, A2), keskitason (B1, B2) ja edistyneen tason (C1, C2) kursseihin. Yleiseurooppalaisella viitekehyksellä on Euroopan Unionissa virallinen asema kielikoulutuksen lähtökohtana. Alkeiskurssien lähtötaso on A0. Viitekehyksen esittely löytyy tällä sivulla olevasta liitteestä.

Perustason kielitaidon saavuttaminen vie opistossa kurssin tuntimäärästä riippuen 3–5 vuotta. Perustason kursseilla opitaan monipuolisin harjoituksin käytännön kielitaitoa, jolla selviää arkielämän tilanteista.

Keskitason kurssit sopivat täydentävinä ja syventävinä työelämässä tarvittavan kielitaidon hankkimiseen. Ne sisältävät kuullunymmärtämis- ja puheharjoituksia, monipuolisempia tekstejä, rakennekertausta sekä kulttuuri- ja tapatietoutta.

Oman kielitaitosi tason voit testata Dialang-ohjelmalla.

dsc_0043+.jpg

 

dsc_0305+.jpg

 

 

Kouvolan kansalaisopisto, Salpausselänkatu 38, 45100 KOUVOLA