Historia, yhteiskunta ja talous

Historia, yhteiskunta ja talous, Kouvola

Historia, yhteiskunta ja talous, Kuusankoski

Yhteiskunnallisten aineiden opetukseen sisältyy kursseja muun muassa sukututkimuksesta ja seutukunnan historiasta.  Ajankohtaisia asioita voidaan käsitellä myös kuntalaiskeskusteluissa, joissa osanottajilla on mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä päättäjien kanssa. Yhteiskunnallisten aineiden opetusohjelmaan kuuluu myös erilaisia luentoja, esitelmiä ja seminaareja.

Yhteiskunnallisten aineiden opetus on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnan ilmiöistä ennen ja nyt. Opetuksen tavoitteena on perehdyttää kuntalaisia seutukunnan historiaan, tutustuttaa heitä paikallisiin erityispiirteisiin sekä tukea kuntalaisten identiteetin syntymistä. Kurssien tarkoituksena on myös auttaa kuntalaisia tiedostamaan omat vaikutusmahdollisuutensa ja kannustaa heitä aktiiviseen kansalaisuuteen.

dsc_0125+.jpg

dsc_0128+.jpg

 
 

Kouvolan kansalaisopisto, Salpausselänkatu 38, 45100 KOUVOLA