Kouvolan kansalaisopisto, Salpausselänkatu 38, 45100 KOUVOLA