Tietosuojaseloste
Julkaistu pe 25 touko, 2018 13:01

Henkilötietolaki edellyttää rekisterinpitäjää määrittelemään rekisterin käyttötarkoituksen ja tietosisällön sekä henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja suojaamista koskevat tiedot. Rekisterissä olevia tietoja saa käyttää vain asiakassuhteen hoitamiseen ja vain siinä laajuudessa kuin asian hoitaminen, työtehtävät ja vastuut edellyttävät. Tähän liittyen kerromme, että kansalaisopiston käyttämän HelleWi-kurssinhallintaohjelmiston tietosuojaseloste löytyy alla olevasta PDF-dokumentista. Lisätietoja löydät kaupungin internetsivuilta.

Kouvolan kansalaisopisto, Salpausselänkatu 38, 45100 KOUVOLA