Hankkeen hallinnointi: Kouvolan iltalukio

Hankekoordinaattorit
Päivi Hänninen ja Maria Lammi (Maria Lammi äitiyslomalla 11.9. 2009 alkaen)
(sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@edukouvola.fi)

Ohjausryhmä koostuu rehtoreista sekä rahoittajan ja yhteistyökumppaneiden edustajista

Yhteistyökumppaneita

Opetushallitus: Uudet oppimisympäristöt -hanke

Kouvolan kaupunki

Kouvolan kaupungin sivistystoimen perus- ja toisen asteen oppilaitokset

Kouvolan maakuntakirjaston hallinnoima Mediamaja-hanke

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu: viestinnän koulutusohjelma (pilottivaiheessa)

Oppimisteknologiakeskus KymiEdu

Kouvolan Sanomat

Lönnrot-projekti

MOKU-monikulttuurinen koulu -hanke

ÄOL:n talvipäivät