Palapelimedia-verkkoportaalin teknisestä toteutuksesta vastaa oppimisteknologiakeskus KymiEdu. Pedagogisesti hankkeen toteuttavat Kouvolan perus- ja toisen asteen oppilaitosten opettajat. Opettajat voivat Palapelimedia-portaalissa julkaista tekemäänsä opetusmateriaalia. Palapelimediassa julkaistaan myös lasten ja nuorten tuotoksia.

Yhteistyötä tehdään esimerkiksi Kouvolan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa opiskelijoiden ja opettajien mediatuotantotaitojen kartuttamiseksi. Opettajille tarjotaan kouluttautumismahdollisuuksia myös Kouvolan ulkopuolella esimerkiksi OPH:n täydennyskoulutuksissa. Tärkeä paikallinen yhteistyökumppani on myös kirjaston Mediamaja-hanke. Valkealan lukiossa on toteutettu mediadiplomi-opintoja jo useamman vuoden ajan, joten hankkeen pilottivaiheessa on hyödynnetty tätä kokemusta, ja edelleen tuetaan Valkealan lukion mediakursseja.

Mediakasvatukseen ja tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä hyviä käytänteitä ja toimivaa opetusmateriaalia on pyritty kartoittamaan ja levittämään eri kouluasteiden oppilaitosten käyttöön järjestämällä mm. koulutuspäiviä ja mediapajoja. Kouluille on tarjottu myös mahdollisuutta hankkia tvt- ja mediakasvatusmateriaalia. Parhaillaan kehitetään marraskuussa 2009 julkaistua Palapelimedia-portaalia. Palapelimedian sisällön hallinta siirtyy Mediamajan vastuulle vuonna 2010, tekninen hallinta on Pohjois-Kymen Tiedolla.