Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 31.3.2008, ja kevät 2008 pohjustettiin hanketta tiedottamalla kouluille hankkeesta.

Syksy 2008 oli hankkeen pilottivaihe, jolloin toteutettiin Mediapaja-oppimispolku osana Valkealan lukion Median peruskurssia yhteistyössä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun viestinnän osaston av-opiskelijoiden ja opettajien kanssa.

Keväällä 2009 järjestettiin ensimmäinen mediapaja Korian koululla. Syksyllä 2009 meneillään on useita mediapajoja kouvolalaisissa kouluissa. Hankkeessa tehdään videoita ja PowerPoint-oppimateriaalia sekä järjestetään koulutusta. Samalla kerätään mediakasvatuksellista sisältöä (hyviä käytänteitä kouluilta, ohjeita, opetustilanteita ja oppimateriaalia) Palapelimedia-portaalia varten.

Oppimisteknologiakeskus Kymiedu järjesti syksyllä 2008 ja keväällä 2009 Mediapaja-oppimispolkua tukevia kursseja, esim. Opettaja, media ja verkko, joilla opettajilla oli mahdollisuus oppia tekemään esimerkiksi Palapelimediaan soveltuvaa materiaalia. Tätä pyritään jatkamaan lukuvuoden 2009 - 2010 aikana.

Palapelimedia-portaali julkaistaan syksyllä 2009 ja on siitä lähtien opettajien ja opiskelijoiden käytössä. Hanke jatkaa opettajien tukipalveluiden tuottamista ja rohkaisee eri kouluasteiden opettajia osallistumaan tvt- ja mediakasvatuskoulutuksiin. Hanke myös järjestää mm. VES-koulutuksia ja PowerPoint -koulutusta toiveiden mukaan.

Lukuvuonna 2009 - 2010 osallistutaan Kouvolan maakuntakirjaston sivistys-, nuoriso- ja sosiaalitoimen Mediamaja-yhteishankkeeseen sekä tehdään yhteistyötä MOKU-monikulttuurinen koulu -hankkeen kanssa. Myös läänintaiteilija Marjut Komulaisen kanssa on aloitettu yhteistyö valtakunnallisessa Lönnrot-hankkeessa. Tammikuussa 2010 TVTaivas-hanke on mukana Kouvolassa pidettävillä ÄOL:n Talvipäivillä.

Hanke päättyy vuoden 2010 lopussa, mutta siinä syntyvien hyvien käytänteiden resursointi ja oppimateriaalin jakaminen pyritään Kouvolassa varmistamaan myös hankkeen päättymisen jälkeen. Tärkein pysyvä jälki on Palapelimedia-portaali osoitteessa www.edukouvola.fi/palapelimedia.